Indien u niet tijdig (dus voor het einde van de looptijd van uw registratie in één van de registers) aan de verplichte hercertificeringsbijeenkomst(en) kunt deelnemen, is er een alternatief mogelijk.
Voor een K-RMT' er zijn dat:
het afleggen van de SVMNIVO Flextoets Actualiteiten Wonen (open boek toets). Na het behalen van een voldoende resultaat voor deze toets, geldt deze als vervanging voor één reguliere bijeenkomst in de lopende periode.
deelname aan een hercertificeringscursus van Stichting VastgoedCert Kamer Wonen.
Voor een A-RMT'er is dat:
het afleggen van de SVMNIVO Flextoets Actualiteiten Wonen (open boek toets). Na het behalen van een voldoende resultaat voor deze toets, geldt deze als vervanging voor één reguliere bijeenkomst in de lopende periode.
Voor uitgebreide informatie en voorwaarden klikt u hier en scrollt naar beneden