Wanneer u de verplichte cursusdagen hebt gemist, zal u uit het register worden uitgeschreven en dus ook niet meer zichtbaar zijn in het register op de website. Dit zal uiteraard ook consequenties hebben voor uw lidmaatschap van de brancheorganisaties.


Binnen vijf maanden na uitschrijving kunt u dit herstellen door de gemiste cursusdagen alsnog te volgen. Daarna kunt u, tot twee jaar na uitschrijving, pas weer worden ingeschreven door het afleggen van een assessment bij SVMNIVO. Wanneer u uw inschrijving ná twee jaar wilt herstellen, dient u de Praktijktoets Assistent Makelaar of het Vakbekwaamheidsexamen Wonen opnieuw af te leggen.