Dit verloopt via VastgoedCert.


Wellicht denkt u erover om u te laten uitschrijven uit het register. Voordat u tot deze stap overgaat is het zinvol om de gevolgen hiervan af te wegen. Wanneer u namelijk op termijn wilt worden heringeschreven, zal u in ieder geval aan alle tussenliggende nascholingsverplichtingen moeten hebben voldaan (dit geldt overigens ook wanneer u bent uitgeschreven vanwege het niet voldoen aan de nascholingsverplichting). Dit kost vaak meer tijd en energie dan geregistreerd blijven. Denk hier dus goed over na.


Wanneer u langer dan twee jaar uitgeschreven bent geweest, kunt u alleen weer worden heringeschreven door het succesvol afleggen van de Praktijktoets Assistent Makelaar of het Vakbekwaamheidsexamen Makelaar Wonen. Hercertificering voor de voorliggende periodes is dan niet meer van toepassing.


Mocht u alsnog besluiten om u te laten uitschrijven, dan kunt u uw verzoek per mail sturen naar (info@vastgoedcert.nl) vóór 31 december van het lopende jaar. Met ingang van 1 januari van het volgende jaar zal u dan definitief uit het register worden uitgeschreven.