Elke 12 maanden moet u zich hercertificeren. Bijeenkomsten uit de ene periode kunnen niet als vervanging dienen voor een andere periode. Het is niet of, maar en. Doet u de periodes in een andere volgorde, dan kan het gebeuren dat u toch uit het register verwijderd wordt, omdat niet aan de hercertificeringsverplichting voor uw lopende periode is voldaan. De bijeenkomsten uit de periode waarin u zit (te vinden op uw legitimatiepas en in uw account) moeten voor het einde van de looptijd van deze periode gevolgd zijn.