Er worden voldoende bijeenkomsten gepland in een periode van twee jaar, zodat iedereen deel kan nemen. Wacht u te lang met inschrijven voor een bijeenkomst, dan kan het zo zijn dat u niet voor de vervaldatum van de registratie kan deelnemen, maar pas na die datum. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Ons advies is: schrijf u vroegtijdig in.