Om weer ingeschreven te kunnen worden, moet het volgende examen behaald worden:

K-RMT: behalen van het Vakbekwaamheidsexamen uit het diploma Aanvullend Wonen.

A-RMT: behalen van de Praktijktoets Assistent Makelaar. (Men mag niet de eigen woning gebruiken).

Na het behalen van dit examen krijgt u een nieuwe inschrijving in het register (dus niet met terugwerkende kracht). Ook moet u dan weer inschrijfkosten betalen.