U schrijft zich voor de vervangende opdracht in via uw account bij SVMNIVO onder het kopje "Inleverexamens". U krijgt dan toegang tot een Leeromgeving. Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden automatisch gemaild.

In de Leeromgeving vindt u de opdracht en ook alle presentaties die tijdens de bijeenkomsten zijn gebruikt. Alvorens u van start kunt gaan, moet eerst de akkoordverklaring in de Leeromgeving ondertekend en geüpload worden. Daarna dan kan men pas bij de opdracht. Termijn: het visiestuk moet binnen 2 jaar naar de vervaldatum (de datum achter “einde huidige looptijd” ingediend zijn.