Wanneer u het vermoeden hebt dat er een fout in de demotoets of de proeftoets staat, kunt u dit via de mail doorgeven aan de Klantenservice van SVMNIVO. Intern wordt hiernaar gekeken en indien nodig aangepast. U krijgt hier geen terugkoppeling van.