SVMNIVO biedt kandidaten de mogelijkheid om -voorafgaand aan de SVMNIVO Praktijktoets Makelaar Wonen- een oriënterend gesprek aan te vragen. Dit gesprek staat geheel los van de SVMNIVO Praktijktoets Makelaar Wonen en wordt afgenomen door een vakkenniscoördinator. Het doel van dit gesprek is ten eerste om globaal vast te stellen of de kandidaat voldoende praktische ervaring heeft, op grond waarvan hij in staat moet zijn om voor de SVMNIVO Praktijktoets Makelaar Wonen te kunnen slagen. Na afloop van het gesprek krijgt de kandidaat -een niet-bindend- advies inzake deelname aan de SVMNIVO Praktijktoets Makelaar Wonen.
 Het tweede doel is om de kandidaat enige achtergrondinformatie te geven over de verschillende onderwerpen die bij de praktijktoets aan bod komen.

 

Uiteraard geeft zo'n oriënterend gesprek geen garantie dat de kandidaat slaagt voor de praktijktoets indien de vakkenniscoördinator positief adviseert. Ook is het mogelijk dat een kandidaat die eigenlijk is afgeraden op dit moment al examen te doen, toch slaagt. Kortom, een oriënterend gesprek gebeurt op vrijwillige basis en de kandidaat mag zelf weten wat hij/zij met het advies dat uit zo'n gesprek volgt doet. Het aanvragen van een oriënterend gesprek kan door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier is hier te downloaden.

 De kosten hiervan kunt u terugvinden in de tarievenlijst.