De examinatoren zijn gecertificeerde makelaars. Zij staan in het register van VastgoedCert. De examinatoren worden vooraf bij de afdeling bekend gemaakt. Als er geen bezwaren zijn, mag de examinator als examinator optreden. Bij de oproep voor de Praktijktoets is een overzicht voor de kandidaten toegevoegd met daarop de namen van de examinatoren. Mocht er bezwaar vanuit de kandidaat zijn kant zijn, dan kan hij deze indienen bij SVMNIVO.