De opnamedag wordt georganiseerd op het moment dat de eerste kandidaat die zichzelf voor de toets heeft ingeschreven dat een jaar geleden gedaan heeft. Tevens wordt er een toets gepland wanneer er 7 inschrijvingen zijn voor de betreffende agglomeratie.

De planning van de praktijktoetsen wordt maandelijks op de website gepubliceerd. De planning van de praktijktoetsen treft u aan op de pagina 'Documenten'.