De certificatieperiode van VastgoedCert blijft vijf jaar. Om hun certificaat te behouden, dienen makelaars zich binnen deze periode na te scholen. In het huidige systeem dienen makelaars 48 PE-punten halen door het volgen van cursussen. In het nieuwe niveaumetingstelsel zullen makelaars tweemaal een schriftelijke niveaumeting afleggen. Een niveaumeting Theorie in jaar één en een niveaumeting Vakvaardigheden in jaar drie. Wanneer de niveaumetingen met goed succes afgesloten worden, resulteert dat in vrijstelling van het PE-traject en krijgt de makelaar diens nascholing. Bij een onvoldoende score volgt een gericht bindend studieadvies (BSA) voor dat betreffende onderdeel. De tijdsbelasting van het gericht studieadvies is bepaald op twee dagdelen per onderdeel. Het opvolgen van dit advies zorgt vervolgens ook voor geslaagde nascholing. Het niet afleggen van de niveaumetingen of het niet opvolgen van het studieadvies leidt tot (tijdelijk) uitschrijving van het VastgoedCert-register. Deze uitschrijving kan ongedaan gemaakt worden door middel van een assessment.