Als u in meerdere kamers staat ingeschreven, raadt VastgoedCert u dringend aan om, zodra het eerste certificaat toe is aan een nieuwe nascholingsperiode, direct met al uw certificaten over te stappen naar het nieuwe nascholingsstelsel. Dat is voor uzelf als register-makelaar het prettigst, maar ook voor VastgoedCert. Eén en ander is ook afgestemd met de certificerende instelling Hobéon. Je wordt hier te zijner tijd ook nog persoonlijk over geïnformeerd.