Nee. De certificatieperiode van VastgoedCert duurt vijf jaar en binnen deze periode zijn er twee niveaumetingen (in jaar één en jaar drie). Deze moeten beide worden afgelegd, en als er sprake is van een bindend studieadvies, dan dient dit te worden opgevolgd. Anderzijds is een makelaar die een niveaumeting in één keer haalt, daarmee klaar tot de volgende niveaumeting. Ook zouden cursussen in het kader van het gericht studieadvies door de makelaar allemaal in hetzelfde jaar gepland kunnen worden, zodat hij/zij zelf een soort pauzejaar creëert.