De theorie-examens van Assistent-Makelaar bestaan uit een aantal onderwerpen (een selectie van dezelfde eindtermen) die komen uit het de Basistheorie Vastgoeddeskundige. Als u aan dit deel van de opleiding hebt voldaan (en dit dus hebt afgesloten met de twee certificaten Rechten en Capita Selecta), krijgt u extra punten bij de vervolgopleiding tot Makelaar, 

Taxateur of Makelaar/Taxateur:


1. Van kandidaten die beschikken over een geldig SVMNIVO-certificaat Assistent-Makelaar Rechten worden de eindcijfers van de onderdelen Privaatrecht en Publiekrecht (van de Basistheorie) elk met één punt verhoogd tot maximaal eindcijfer 10.

2. Van kandidaten die beschikken over een geldig SVMNIVO-certificaat Assistent-Makelaar Capita Selecta worden de eindcijfers van de onderdelen Bouwkunde A (van de Basistheorie) en Praktijkleer Makelaar Wonen elk met één punt verhoogd tot maximaal eindcijfer 10.

3. Van kandidaten die beschikken over een geldig SVMNIVO diploma Assistent-Makelaar dat maximaal vijf jaar geleden is behaald, worden de eindcijfers van de onderdelen Privaatrecht en Publiekrecht, Bouwkunde A en Praktijkleer Wonen elk met 1 (één) punt verhoogd tot maximaal eindcijfer 10.


Let op! Om in aanmerking te komen voor de compensatiepunten dient het betreffende certificaat/diploma behaald te zijn voordat de overeenkomstige onderdelen van de Basistheorie Vastgoeddeskundige worden geëxamineerd.