Bij Handelingsdeel 5 is geen specifieke termijn gegeven van hoe oud een dossier mag zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld handelingsdeel 11. Dit betekent dat allen in principe is toegestaan. Wel dient kandidaat zich er bewust van te zijn dat ook tijdens het assessment de kandidaat alle dossiers nog helder voor ogen moet hebben en dus nog weet hoe alles precies is gegaan en verdiepende vragen adequaat kan beantwoorden.