Een examen is een steekproef op de kennis en kunde die een kandidaat heeft, maar

bij sommige kandidaten geeft de reguliere examensetting geen goed beeld van wat

een kandidaat daadwerkelijk kan. In sommige gevallen komt dit door een beperking,

zoals verminderd gezichtsvermogen, dyslexie of dyscalculie. Ook kan het voorkomen

dat een kandidaat last heeft van faalangst of stress. Voor kandidaten die moeite

hebben met een bepaald vak biedt SVMNIVO het Maatwerkexamen aan.

 

Om in aanmerking te komen voor een Maatwerkexamen moeten kandidaten voldoen

aan de volgende voorwaarden:

• Kandidaat is minstens drie keer gezakt op een theoretisch examen;

• Kandidaat heeft op het examen bij minimaal de helft van de onderdelen

tenminste eenmaal boven de censuurgrens gescoord;

Kandidaat kan aantonen dat een opleiding is gevolgd;

• Kandidaat heeft alle proeftoetsen gemaakt die SVMNIVO verstrekt voor de

betreffende module;

• Kandidaat is in het bezit van minimaal de helft van de certificaten die nodig

zijn voor het diploma. Hierbij geldt dat deze certificaten bij SVMNIVO zijn

behaald;

• Kandidaat mag een Maatwerkexamen maximaal één keer herkansen

 

Het Maatwerkexamen zal worden gehouden in de vorm van een assessmentgesprek.

Dit duurt ongeveer een uur. Op basis van resultaten op eerder gemaakte theorie-examens wordt een uniek examen samengesteld, bestaande uit vijftien vragen. Deze

vragen hebben betrekking op de onderwerpen waarop de kandidaat bij de eerder

afgelegde examens het zwakst scoorde.

De vragen zullen waar mogelijk in open vorm worden gesteld, zodat ook de juiste

achterliggende beredenering kan worden getoetst.

 

Meer informatie over het maatwerkexamen is te vinden op de pagina Documenten op onze website.