Een examen is een steekproef op de kennis en kunde die een kandidaat heeft, maar bij sommige kandidaten geeft de reguliere examensetting geen goed beeld van wat een kandidaat daadwerkelijk kan. In sommige gevallen komt dit door een beperking, zoals verminderd gezichtsvermogen, dyslexie of dyscalculie. Ook kan het voorkomen dat een kandidaat last heeft van faalangst of stress. Voor kandidaten die moeite hebben met een bepaald vak biedt SVMNIVO het Maatwerkexamen aan.

 

Om in aanmerking te komen voor een Maatwerkexamen dienen kandidaten te voldoen aan de volgende voorwaarden:

• Kandidaat is minstens drie keer gezakt op een theoretisch examen;

• kandidaat heeft op het examen bij minimaal de helft van de onderdelen tenminste eenmaal boven de censuurgrens gescoord; 

• kandidaat kan aantonen dat een opleiding is gevolgd;

• kandidaat heeft alle proeftoetsen gemaakt die SVMNIVO verstrekt voor de betreffende module;

• kandidaat is in het bezit van minimaal de helft van de certificaten die nodig zijn voor het diploma. Hierbij geldt dat deze certificaten bij SVMNIVO zijn behaald;

• kandidaat mag een Maatwerkexamen maximaal één keer herkansen.

 

Het Maatwerkexamen zal worden gehouden in de vorm van een assessmentgesprek. Dit duurt ongeveer een uur. Op basis van resultaten op eerder gemaakte theorie-examens wordt een uniek examen samengesteld, bestaande uit vijftien vragen. Deze vragen hebben betrekking op de onderwerpen waarop de kandidaat bij de eerder afgelegde examens het zwakst scoorde. De vragen zullen waar mogelijk in open vorm worden gesteld, zodat ook de juiste achterliggende beredenering kan worden getoetst.

 

Meer informatie over het maatwerkexamen is te vinden op de pagina 'Documenten' op onze website.