Bij meer-uit-meer-vragen (multiple select) moeten meerdere juiste antwoorden gekozen worden. De examencommissie bepaalt bij dat soort vragen of een kandidaat ook punten krijgt wanneer hij de vraag slechts gedeeltelijk goed heeft beantwoord. Zo ja, dan wordt gedeeltelijke scoring ingesteld, waarbij  gebruik wordt gemaakt van de polytome scoringsregel die gangbaar is binnen digitale toetsing. Hierbij worden punten gescoord voor het selecteren van de juiste alternatieven, alsmede voor het niet selecteren van de onjuiste alternatieven. 

 

De scores worden door de toetssoftware automatisch berekend. Indien u geïnteresseerd bent in de hierbij gehanteerde formule, dan kunt u contact opnemen met de Afdeling Examens via afdelingexamens@svmnivo.nl