In de toets kunnen 60 punten behaald worden. De cesuur is door NRVT vastgesteld op 45 punten / 75% voor een 5,500. 

 

De drie onderdelen in de toets hebben een verschillende weging – die samenhangt met het aantal vragen dat over een deelonderwerp gesteld wordt. 

Overig : 12 vragen - weging 20%

Duurzaamheid : 18 punten - weging 30%

Bouwkunde : 30 punten - weging 50%

 

Het scorepercentage komt als volgt tot stand

Percentage goede antwoorden “overig” *0,2

Percentage goede antwoorden “duurzaamheid” * 0,3 

Percentage goede antwoorden “bouwkunde *0,5 

 

Er wordt gerekend met niet afgeronde percentages.