Een K-RMT’er valt onder de verantwoording van een RM/RT-er. Een K-RMT’er mag geen kantoorleider zijn. Hij/zij is niet getoetst op de waardebepaling in het eigen werkgebied en heeft ook niet aangetoond over de juiste vaardigheden te bezitten. De Register Makelaar heeft deze bevoegdheden wel.