Ja. Voor de eerste herkansing van het Vakbekwaamheidsexamen deel 1 mag u de brochure verbeteren naar aanleiding van de gegeven feedback. Mocht u het examen nogmaals niet halen en ligt dat (deels) aan de brochure? Dan moet u een nieuwe brochure maken en inleveren.