Scoort u voldoende op de Niveaumetingen, dan hebt u geen PE-verplichting meer. Haalt u één of meerdere onderdelen niet, dan krijgt u daarvoor een Bindend Studieadvies (een BSA). Dit advies dient u binnen de twee opvolgende jaren op te volgen. Hebt u de Niveaumetingen gehaald of bijbehorende BSA afgerond, dan volgt nascholing. Doet u geen Niveaumeting of volgt u een Bindend Studieadvies niet op, dan volgt (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. Een tijdelijke uitschrijving kan ongedaan worden gemaakt met een assessment.