De Niveaumeting Vakvaardigheden Register-Makelaar in jaar drie wordt nog nader uitgewerkt. Deze Niveaumeting zal er als volgt uit komen te zien:

  • Gesprek voeren in een gesimuleerde praktijksituatie (Simulatietest).
  • Reageren op praktijksituaties (Situatiebeoordelingstest).

Het maken van een Verkoopprijsindicatie (wonen en LV) of Broker’s Opinion of Value (BV).