Voor iedere module (Bouwkunde, Rechten en Financiën) moet minimaal een score van 55% worden behaald om voor de Niveaumeting Theorie Register-Makelaar Basis te slagen. Indien u voor Bouwkunde 80%, Rechten 70% en Financiën 50% hebt gescoord, dan hebt u de Niveaumeting Theorie Register-Makelaar Basis nog niet behaald. Dan zult u de gehele Niveaumeting Theorie Register-Makelaar Basis moeten herkansen. De resultaten voor Bouwkunde en Rechten blijven dan wel staan.