U kunt in het eerste jaar van de hercertificeringsperiode (wanneer u de Niveaumeting dient te behalen) de Niveaumeting onbeperkt herkansen.