U kunt in het eerste jaar van de nascholingsperiode (wanneer u de Niveaumeting dient te behalen) de Niveaumeting onbeperkt herkansen.