U kunt in het derde jaar van de hercertificeringsperiode (wanneer u de Niveaumeting dient te behalen) de Niveaumeting onbeperkt herkansen.