De Niveaumeting Vakvaardigheden is sinds 1 januari 2020 onderdeel van de nieuwe hercertificeringsmethode van VastgoedCert en geldt voor alle geregistreerde makelaars die vanaf 1 januari 2020 starten aan een nieuwe vijfjarige hercertificeringsperiode. Naast de Niveaumeting Theorie in jaar 1, is de Niveaumeting Vakvaardigheden in jaar 3 onderdeel van de hercertificering.