De Niveaumeting Vakvaardigheden bestaat uit twee onderdelen:

  1. Praktische vaardigheden: Verkoopprijsindicatie (VPI) voor Wonen of Broker’s Opinion of Value (BOV) voor BV en LV
  2. Sociaal-emotionele vaardigheden: Situatiebeoordelingtest en Simulatietest


Wat is de Situatiebeoordelingtest?

In deze opdracht worden verschillende praktijksituaties voorgelegd waarop u dient te reageren. De situaties zullen met name betrekking hebben op het op een integere wijze omgaan met ethische kwesties binnen de praktijk van de makelaar en daarbuiten, maar ook over andere praktijksituaties. Er worden vijftien situaties voorgelegd, waarbij vier reacties of acties staan gegeven. De (re)acties sleept u in een volgorde, waarbij u de best passende (re)actie bovenaan zet.

 

Wat kan ik me voorstellen bij de opdracht Simulatietest?

In de simulatietest staat het voeren van een gesprek rondom koop en verkoop van en/of advisering over onroerende zaken. Het gesprek zal plaatsvinden via een simulatie. In dit programma krijgt u een digitale gesprekspartner te zien waarmee u het gesprek gaat voeren. Tijdens het gesprek krijgt u verschillende reacties te zien waaruit u kunt kiezen om het gesprek verder te laten verlopen. De keuze voor een reactie bepaalt het vervolgverloop van het gesprek.