De Niveaumeting Vakvaardigheden bestaat uit twee onderdelen:

  1. Praktische vaardigheden: Verkoopprijsindicatie (VPI) voor Wonen of Broker’s Opinion of Value (BOV) voor BV en LV
  2. Sociaal-emotionele vaardigheden: Situational Judgement Tests (SJT) en Gesprekssimulatie


Wat zijn Situational Judgement Tests (SJT)?

Ook wel de situatiebeoordelingstest. In deze opdracht worden verschillende praktijksituaties voorgelegd waarop u moet reageren. De situaties zullen met name betrekking hebben op het op een integere wijze omgaan met ethische kwesties binnen de praktijk van de makelaar en daarbuiten, maar ook over andere praktijksituaties. Er worden vijftien situaties voorgelegd, waarbij vier reacties of acties staan gegeven. De (re)acties sleept u in een volgorde, waarbij u de best passende (re)actie bovenaan zet.

 

Wat moet ik me voorstellen bij de opdracht Gesprekssimulatie?

In de gesprekssimulatie staat het voeren van een gesprek rondom koop en verkoop van en/of advisering over onroerende zaken. Het gesprek zal plaatsvinden via een gespreksimulatie. In dit programma krijgt u een digitale gesprekspartner te zien waarmee u het gesprek gaat voeren. Tijdens het gesprek krijgt u verschillende reacties te zien waaruit u kunt kiezen om het gesprek verder te laten verlopen. De keuze voor een reactie bepaalt het vervolgverloop van het gesprek.