In deze opdracht worden verschillende praktijksituaties voorgelegd waarop u moet reageren. De situaties zullen met name betrekking hebben op het op een integere wijze omgaan met ethische kwesties binnen de praktijk van de makelaar en daarbuiten, maar ook over andere praktijksituaties. Er worden vijftien situaties voorgelegd, waarbij vier reacties of acties staan gegeven. De (re)acties sleept u in een volgorde, waarbij u de best passende (re)actie bovenaan zet.