Proctoring is een digitaal toezichtsysteem. Voordat u kunt starten met de opdrachten Situatie Beoordelingtest en de Simulatietest dient u dit systeem te installeren in uw browser. Dit systeem moet in de browser Google Chrome worden geïnstalleerd en gebruikt. Een uitgebreide informatie over de werking en het gebruik van proctoring vindt u in de bijlage Proctor Instructie.