De niveaumeting is onderdeel van de nieuwe hercertificeringsmethode van VastgoedCert en dient te worden afgelegd in jaar 3 van deze hercertificering. Omdat de Niveaumeting Vakvaardigheden thuis wordt afgelegd, kunt u deze gedurende het hele jaar inplannen wanneer u maar wilt.