Het is mogelijk om de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen af te leggen op onze toetslocatie in Nieuwegein, indien u de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen niet thuis wilt of kunt afleggen. Indien u dit wenst, kunt u dit aangeven bij SVMNIVO door te mailen naar: info@svmnivo.nl.