Normaliter krijgt u binnen 6 weken de uitslag van de Niveaumeting Vakvaardigheden. Om de cesuur van de Niveaumeting te kunnen vaststellen is het noodzakelijk dat er een minimum aantal kandidaten de niveaumeting heeft afgelegd. Als u zich inschrijft in de eerste maanden van het jaar, kan het daarom langer duren voordat u de uitslag krijgt (tot maximaal 6 maanden na het afleggen van het onderdeel Sociaal-Emotionele vaardigheden).