U dient de Niveaumeting Vakvaardigheden voor alle kamers af te leggen en te behalen waarvoor u staat ingeschreven. Makelaars die in meerdere kamers staan ingeschreven hoeven de module Sociaal-emotionele vaardigheden maar voor één kamer te maken.


Voorbeeld:

U bent makelaar en staat zowel in de kamer wonen als in de kamer BV ingeschreven. Dat betekent dat u voor beide kamers de praktische vaardigheden moet maken (VPI en BOV). Voor de sociaal-emotionele vaardigheden kunt u vervolgens kiezen of u die van wonen of die van BV gaat maken. Kies hiervoor voor de kamer waarin u het meest actief bent.


Hoe werkt dat dan in de webshop? Stel u kiest ervoor om voor de kamer BV de gehele Niveaumeting Vakvaardigheden te maken en voor de kamer Wonen alleen de module sociaal-emotionele vaardigheden. Dan boekt u in de webshop:

  • Niveaumeting Vakvaardigheden – BV (2 modules);
  • Niveaumeting Vakvaardigheden – Wonen (losse module Praktische Vaardigheden).