U dient de Niveaumeting Vakvaardigheden voor alle kamers af te leggen en te behalen waarvoor u staat ingeschreven. 

Staat u bijvoorbeeld ingeschreven in de kamers Wonen en BV van VastgoedCert? Dan dient u de Niveaumeting Vakvaardigheden Register Makelaar Wonen én de Niveaumeting Vakvaardigheden Register Makelaar BV met goed gevolg af te leggen.