Haalt u één of meerdere onderdelen van de niveaumeting niet, dan krijgt u daarvoor een bindend studieadvies (een BSA). Dit advies moet u binnen de twee opvolgende jaren opvolgen. Hebt u de niveaumetingen gehaald of bijbehorende BSA afgerond, dan volgt hercertificering. Doet u geen niveaumeting of volgt u een bindend studieadvies niet op, dan volgt (tijdelijke) uitschrijving uit het VastgoedCert-register. Een tijdelijke uitschrijving kan ongedaan worden gemaakt met een assessment.