Wanneer u bent gezakt voor één of meerdere onderdelen van de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen, dan is het mogelijk om deze onderdelen te herkansen.

U kunt zich inschrijven voor de herkansing op de volgende twee onderdelen:

  • Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen - herkansing VPI;
  • Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen - herkansing Sociaal-Emotionele Vaardigheden.

Als u gezakt bent voor de herkansing dient u de gehele Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen opnieuw te doen. Pas wanneer u alle onderdelen met een voldoende hebt afgerond, bent u geslaagd voor de Niveaumeting Register-Makelaar Vakvaardigheden Wonen en blijft u geregistreerd in het register.

 

U kunt in het derde jaar van de nascholingsperiode (wanneer u de Niveaumeting dient te behalen) de Niveaumeting onbeperkt herkansen.

 

Voor een herkansing kunt u zich opgeven door uzelf in te schrijven via uw account op https://svmnivo.nl.