U kunt uw originele document (certificaat/diploma) bij drie verschillende instanties laten waarmerken:

  1. Bij een notariskantoor
  2. Bij de betreffende onderwijsinstelling
  3. Bij SVMNIVO (Gelieve vooraf telefonisch (030-60 230 60) een afspraak te maken met onze klantenservice, zodat wij u direct kunnen helpen bij aankomst. Neem altijd een geldig legitimatiebewijs mee!)

Tevens kunt u via de website van DUO in het diplomaregister een uittreksel maken van uw diplomagegevens. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkt diploma.