Tijdens het assessment worden de twee taxatiedossiers die u heeft ingeleverd besproken aan de hand van de zes kerntaken van de woningtaxateur (contracteren, rechercheren, analyseren, waarderen, rapporteren en archiveren). Ook ethiek zal bij (bijna) ieder onderdeel aan bod komen. Tijdens het assessment ligt de nadruk op uw toepassing van het nieuwe model taxatierapport (2021 en de daaropvolgende versies).