Voor de online assessments heeft SVMNIVO een aanvullend reglement opgesteld, namelijk het reglement online assessments. Wij adviseren u om dit reglement goed door te nemen voordat u online op assessment komt. Hierin staat onder andere genoemd waar uw internetverbinding aan moet voldoen (4.0 MB/s) en wat de overige spelregels zijn voor online assessments.