Uw twee taxatiedossiers kunt u inleveren in onze Examenomgeving (https://examenomgeving.svmnivo.nl/login). U klikt op ‘Inleveren taxatiedossiers’ en levert uw dossiers in losse mappen in. Deze mappen zijn genaamd ‘Taxatiedossier 1’ en ‘Taxatiedossier 2’. Nadat u uw dossiers hebt geüpload dient u nog op ‘opdracht insturen’ te klikken. U dient uw dossiers uiterlijk twee weken voor uw examendatum in te hebben geleverd in de examenomgeving. Let op: dat u uw volledige taxatiedossiers inlevert conform de Handleiding voor de Kandidaat. Een los taxatierapport volstaat niet voor dit assessment.