Klacht/Bezwaar/Beroep

Hoe wordt de uitspraak van een bezwaar of beroep verstuurd?
Bij een bezwaarschrift wordt de uitspraak schriftelijk en gemotiveerd aan de bezwaarde ter kennis gebracht. Bij een beroepschrift wordt de uitspraak schrif...
Di, 20 Jul, 2021 at 2:38 PM
Kan ik een bezwaar of beroep indienen?
Kandidaten kunnen bezwaar, respectievelijk beroep aantekenen tegen de uitslag van een examenonderdeel. De bezwaar- en beroepsprocedure staat alleen open voo...
Vr, 19 Nov, 2021 at 11:34 AM
Bezwaar termijn
Bezwaren dienen te worden ingediend bij de examencommissie binnen 6 weken na de datum van de verstrekking van de uitslag. Een bezwaarschrift wordt slechts i...
Wo, 6 Okt, 2021 at 9:42 PM