Bij een bezwaarschrift wordt de uitspraak schriftelijk en gemotiveerd aan de bezwaarde ter kennis gebracht.

Bij een beroepschrift wordt de uitspraak schriftelijk ter kennis van de appellant, de examencommissie en de directie gebracht.