Klacht/Bezwaar/Beroep

Wanneer is het mogelijk om een zienswijze in te dienen?
Na afloop van elk schriftelijk theorie-examenonderdeel geldt – voor zover de opgaven openbaar zijn gemaakt - een periode van 5 werkdagen waarbinnen zienswi...
Vr, 17 Mei, 2019 om 2:25 PM
Hoe dien ik een klacht in?
Klachten moeten via ons klachtenformulier worden ingediend. Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of v...
Za, 1 Apr, 2023 om 3:14 PM
Hoe dien ik een bezwaar in?
Bezwaarschriften kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, worden ingediend en moeten met reden zijn omkleed. Lees goed in uw uitslagbrief/e...
Vr, 19 Nov, 2021 om 11:34 AM
Hoe dien ik een beroep in?
U bent het niet eens met de uitspraak van de examencommissie op het door u ingediende bezwaar. De mogelijkheid bestaat om een beroep aan te tekenen. Wat doe...
Vr, 19 Nov, 2021 om 11:36 AM
Wanneer kan ik de uitspraak op mijn klacht, bezwaar of beroep ontvangen?
Klachten worden afgehandeld door of namens de directie. Indieners van een klacht krijgen binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een reactie, afhankelijk...
Di, 20 Jul, 2021 om 2:36 PM
Wat is griffierecht?
Griffierechten zijn de kosten die u dient te betalen voor het starten van de bezwaar- of beroepsprocedure. 
Za, 1 Apr, 2023 om 3:15 PM
Waarom dien ik een machtiging af te geven?
Uw bezwaar- of beroepschrift wordt pas in behandeling genomen zodra het bedrag aan griffierecht op de rekening van SVMNIVO is bijgeschreven. Middels deze ma...
Vr, 17 Mei, 2019 om 2:27 PM
Wie handelt mijn klacht, bezwaar en beroep af?
Uw klacht wordt in behandeling genomen door de directie van het Exameninstituut. Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Examencommissie. U...
Vr, 17 Mei, 2019 om 2:27 PM
Wat is het verschil tussen een klacht, bezwaar of beroep?
Een klacht gaat NIET over de inhoud van een examen, maar over alle andere zaken (zoals geluidsoverlast, niet netjes te woord gestaan enz.) Een klacht kunt u...
Vr, 30 Jul, 2021 om 4:07 PM
Welke termijnen worden gehanteerd bij een klacht, bezwaar en beroep?
Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na het evenement of voorval waarop ze betrekking hebben. Klachten worden afgehande...
Di, 20 Jul, 2021 om 2:36 PM