Bezwaarschriften kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, worden ingediend en moeten met reden zijn omkleed. Lees goed in uw uitslagbrief/email hoe u bezwaar kunt maken. Dient u een bezwaarschrift in voor de praktijktoets, gebruik dan het format dat te vinden is op de pagina ‘Documenten’ onder ‘Bezwaar en beroep – Praktijktoetsen’.

 

Bezwaren dienen te worden ingediend bij de examencommissie binnen 6 weken na de datum van de verstrekking van de uitslag. Een bezwaarschrift wordt slechts in behandeling genomen indien met het indienen ervan, doch uiterlijk na 6 weken gerekend vanaf het bekendmaken van de uitslag, door de appellant een bedrag aan griffierecht is gestort en ontvangen op rekening van het exameninstituut.