Een klacht gaat NIET over de inhoud van een examen, maar over alle andere zaken (zoals geluidsoverlast, niet netjes te woord gestaan enz.) Een klacht kunt u richten aan de algemeen directeur. Een bezwaar en beroepschrift gaat over de inhoud van een examen. Als u het niet eens bent met de uitslag, omdat u vindt dat een bepaald antwoord dat u hebt gegeven wel goed is, dan kunt u bezwaar maken. Aan een bezwaarschrift zijn wel voorwaarden verbonden. Lees goed in uw uitslagbrief/email hoe u bezwaar kunt maken. Een bezwaarschrift richt u aan De Examencommissie. Indien u van mening bent dat het bezwaarschrift niet goed is afgehandeld, dan kunt u een beroepschrift indienen. Een beroepschrift richt u aan het College van Beroep.