U bent het niet eens met de uitspraak van de examencommissie op het door u ingediende bezwaar. De mogelijkheid bestaat om een beroep aan te tekenen. Wat doet een college van beroep en wat kunt u verwachten?

 

Besluitvorming door het college van beroep

Het college van beroep gaat na of de examencommissie in redelijkheid tot een besluit heeft kunnen komen en of het examenreglement op de juiste manier is toegepast. Dit is een zogenaamde marginale toetsing. Dat houdt in dat het college toetst of de examencommissie met de door u ingediende documenten tot het besluit heeft kunnen komen zoals dat aan u kenbaar is gemaakt. Het is in de fase van beroep dus niet mogelijk om nieuwe documenten aan te leveren die de examencommissie niet heeft gehad. Kortom, het college van beroep gaat alleen na of de examencommissie het juiste besluit heeft genomen, gegeven de op dat moment beschikbare informatie.

 

 

Wat moet ik indienen

Beroepschriften kunnen uitsluitend schriftelijk, bij voorkeur via e-mail, worden ingediend en moeten met reden zijn omkleed. U beargumenteert waarom u vindt dat de examencommissie geen juiste uitspraak heeft gedaan op basis van de door u aangeleverde documenten. Lees goed in uw uitslagbrief aan welke voorwaarden uw beroep moet voldoen.

 

 

Dient u een Beroepschrift in voor de praktijktoets, gebruik dan het format dat op de pagina ‘Documenten’ onder ‘Bezwaar en beroep – Praktijktoetsen’ te vinden is.


Beroep dient te worden ingediend bij het College van Beroep binnen 6 weken na de uitspraak van de examencommissie op uw bezwaar. Een beroepschrift wordt slechts in behandeling genomen indien met het indienen ervan, doch uiterlijk na 6 weken gerekend vanaf de uitspraakdatum van uw bezwaarschrift door de appellant een bedrag aan griffierecht is gestort en ontvangen op rekening van het exameninstituut. Let op: het is niet mogelijk om in de fase van beroep nieuwe inhoudelijke argumenten aan te dragen om uw beroep bij het college te ondersteunen.