Uw klacht wordt in behandeling genomen door de directie van het Exameninstituut.

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen door de Examencommissie.

Uw beroepschrift wordt in behandeling genomen door het College van Beroep.