Voor de tarieven van de examens kunt u onze tarievenlijst raadplegen.