Per 15 oktober van elk jaar worden de Flextoetsen® aangepast als gevolg van nieuwe of gewijzigde wetgeving, indien:

a. de inwerkingtreding of de intrekking van een wet is bepaald op 1 april van dat jaar of eerder;

b. de eind- en toetstermen van VastgoedCert zijn bijgewerkt;

c. de gebruikte wettenbundels zijn aangepast.


Tussen 1 en 15 oktober hoeven de Flextoetsen niet aangeboden te worden.


In bijzondere gevallen kan een examencommissie besluiten om per 15 februari een nieuwe versie van de Flextoetsen® in te voeren als gevolg van nieuwe of gewijzigde wetgeving, indien:

a. er zwaarwegende redenen zijn waardoor niet tot 15 oktober kan worden gewacht;

b. de inwerkingtreding of de intrekking van een wet is bepaald op 1 augustus van het voorafgaande jaar of eerder;

c. de eind- en toetstermen van VastgoedCert zijn bijgewerkt;

d. de gebruikte wettenbundels zijn aangepast of op de toetscentra errata beschikbaar worden gesteld