SVMNIVO biedt kandidaten de mogelijkheid om -voorafgaand aan de SVMNIVO Praktijktoets Wonen Makelaar-taxateur onroerende zaken- een oriënterend gesprek aan te vragen. Dit gesprek staat geheel los van de SVMNIVO Praktijktoets Wonen Makelaar-taxateur onroerende zaken en wordt afgenomen door een vakkenniscoördinator. Het doel van dit gesprek is ten eerste om globaal vast te stellen of de kandidaat voldoende praktische ervaring heeft, op grond waarvan hij in staat moet zijn om voor de SVMNIVO Praktijktoets Wonen Makelaar-taxateur onroerende zaken te kunnen slagen. Na afloop van het gesprek krijgt de kandidaat -een niet-bindend- advies inzake deelname aan de SVMNIVO Praktijktoets Wonen Makelaar-taxateur onroerende zaken. Het tweede doel is om de kandidaat enige achtergrondinformatie te geven over de verschillende onderwerpen die bij de praktijktoets aan bod komen. 

Uiteraard geeft zo'n oriënterend gesprek geen garantie dat de kandidaat slaagt voor de praktijktoets indien de vakkenniscoördinator positief adviseert. Het tegengestelde is eveneens mogelijk: indien de kandidaat het advies krijgt meer praktijkervaring op te doen voordat hij de praktijktoets gaat afleggen, is het in theorie mogelijk dat de kandidaat toch slaagt. Kortom, een oriënterend gesprek gebeurt op vrijwillige basis en met het advies dat uit zo'n gesprek volgt, mag de kandidaat zelf weten wat hij/zij daarmee doet. Het aanvragen van een oriënterend gesprek kan door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier is hier te downloaden.